Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Call: 0947 037 486
dunganhmed@gmail.com

video


 

 

 
 

Bản đồ

Thống kê truy cập

Hiện tại :147
Tổng số :597134

Sản phẩm :
Giường Bệnh Nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Bàn sản khoa đa năng
DaeBo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(Hồi Sức Cấp cứu-ICU)
Saikang - Trung Quốc
Giường Bệnh Nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường Bệnh Nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)
DeaSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(3 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(3 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Hospital Bed Daesang DSM-2211
DeaSang - Korea
Bàn Mổ Điện
DaeBo - Hàn Quốc
Bàn Mổ Đa Năng
DaeBo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ di động
DaeBo-Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(1 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(1 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Hospital Bed Boshikang B02-IV
Boshikang - China
Giường bệnh nhân cố định
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(Điều chỉnh điện 3 chức năng)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(Điều chỉnh điện)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(3 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Giường bệnh nhân(1 tay quay)
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân(Xe cáng đẩy trên xe ôtô)
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân(Xe cáng đẩy trên xe ôtô)
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân(Xe đẩy cáng bệnh nhân trên ôtô)
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân(Xe cáng đẩy đa năng)
Saikang - Trung Quốc
Cáng Đẩy Bệnh Nhân(Xe đẩy cáng cứu thương trên xe ôt)ô
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Emergency Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Emergency Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Anesthesia Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (Sterilization Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (Medicine Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (ABS Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (ABS Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (ABS Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (ABS Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế Saikang SKR027
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Emergency Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Emergency Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (Medicine Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Medicine Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế(Medicine Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (Laundry Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (ABS Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Tủ đầu giường
Boshikang - Trung Quốc
Tủ đầu giường(2 ngăn kéo)
Boshikang - Trung Quốc
Tủ đầu giường
Boshikang - Trung Quốc
Tủ đầu giường(đỉnh tủ SS304)
Boshikang - Trung Quốc
Tủ đầu giường
Boshikang - Trung Quốc
Xe đẩy y tế (Case History Trolley)
Saikang - Trung Quốc
Tủ đầu giường
Malsch - Đức
Tủ đầu giường
Malsch - Đức
Tủ đầu giường
Malsch - Đức
Tủ đầu giường
Malsch - Đức
Tủ đầu giường
Malsch - Đức
Bàn mổ điện
Daebo - Hàn Quốc
Bàn sản khoa đa năng
DaeBo - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)(New design)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)(New design)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(Hồi sức cấp cứu-ICU)
DaeSang - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Bàn khám Y tế cố định

Bàn khám Y tế DSM 2246

Hàn Quốc

Bàn khám Y tế DSM 2245

Bàn khám Y tế DSM 031

Bàn khám Y tế DSM 2243

Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Bàn mổ điện
DaeBo - Hàn Quốc
Bàn khám Y tế DSM 2250

Hàn Quốc

Bàn khám Y tế DSM 2251

Hàn Quốc

Bàn khám Y tế DSM 2236
Hàn Quốc
Bàn khám Y tế DSM 2247
Hàn Quốc
Bàn ăn
Malsch-Đức
Tủ đầu giường
Malsch - Đức
Bàn Mổ
Dixion - Đức
Bàn Mổ
Dixion - Đức
|| Trang đầu | Trang trước | 1 - 2- | Trang sau | Trang cuối |