Thiết bị y tế Dũng Anh - Giường y tế, bàn mổ, đèn mổ, bàn sản khoa, máy thở, máy gây mê, monitor, máy điện tim, lồng ấp trẻ sơ sinh, giường sưởi ấm nhi sơ sinh ... Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc

 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Call: 0947 037 486
dunganhmed@gmail.com

video


 

 

 
 

Bản đồ

Thống kê truy cập

Hiện tại :456
Tổng số :656873

Sản phẩm :
Giường Bệnh Nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Bàn sản khoa đa năng
DaeBo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường Bệnh Nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường Bệnh Nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)
DeaSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(3 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(3 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Hospital Bed Daesang DSM-2211
DeaSang - Korea
Bàn Mổ Điện
DaeBo - Hàn Quốc
Bàn Mổ Đa Năng
DaeBo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ di động
DaeBo-Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Cáng đẩy bệnh nhân
DaeSang-Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Tủ đầu giường
DaeSang - Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Xe đẩy Y tế
Hàn Quốc
Bàn mổ điện
Daebo - Hàn Quốc
Bàn sản khoa đa năng
DaeBo - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(1 tay quay)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 tay quay)(New design)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(2 motor điều khiển)(New design)
DaeSang - Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(Hồi sức cấp cứu-ICU)
DaeSang - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ
Daebo - Hàn Quốc
Đèn mổ di động
Hàn Quốc
Bàn khám Y tế cố định

Bàn khám Y tế DSM 2246

Hàn Quốc

Bàn khám Y tế DSM 2245

Bàn khám Y tế DSM 031

Bàn khám Y tế DSM 2243

Giường bệnh nhân(1 motor điều khiển)
DaeSang - Hàn Quốc
Bàn mổ điện
DaeBo - Hàn Quốc
Bàn khám Y tế DSM 2250

Hàn Quốc

Bàn khám Y tế DSM 2251

Hàn Quốc

Bàn khám Y tế DSM 2236
Hàn Quốc
Bàn khám Y tế DSM 2247
Hàn Quốc
Giường bệnh nhân(Hồi sức cấp cứu-ICU)
DaeSang - Hàn Quốc
|| Trang đầu | Trang trước | 1 - | Trang sau | Trang cuối ||